Regulamin

 

 1. Osoby akceptujące rezerwację oraz przebywające na terenie obiektu Apartamenty Alexa są zobowiązane do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
 2. Regulamin Apartamenty Alexa apartamenty jest udostępniony na stronie http://apartamentyalexa.pl/ oraz w obiekcie.
 3. Od Gości pobierany jest zadatek, który nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych w przypadku rezygnacji do 30 dni przed planowanym przyjazdem). Rezygnację należy zgłosić drogą mailową na adres apartamentyalexa.kutno@gmail.com
 4. Płatność powinna zostać uregulowana przed lub najpóźniej w dniu przyjazdu. Jeżeli Gość zdecyduje się opłacić rezerwację przelewem, będzie ona uznana od momentu zaksięgowania środków na koncie. Jeżeli rezerwacja nie zostanie opłacona nastąpi automatyczne anulowanie rezerwacji.
 5. Płatności online można dokonać również za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Wszelkie informacje dotyczące transakcji lub reklamacji określa regulamin zamieszczony na stronie https://www.przelewy24.pl/
 6. Apartamenty Alexa akceptuje następujące karty kredytowe: American Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners Club, JCB, Maestro, Discover.
 7. Osoby spoza rezerwacji mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach 7:00 do 22:00. Po przekroczeniu limitu godzin zostanie naliczona opłata rezerwacyjna za dodatkowe osoby.
 8. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego obiektu.
 9. Obiekt jest monitorowany.
 10. Apartamenty wynajmuje się na doby. Doba noclegowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu a kończy dnia następnego o godzinie 11:00.
 11. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania w miarę dostępności wolnych apartamentów danego obiektu za dodatkową opłatą, która ustalana jest indywidualnie. Wszelkie chęci zmiany zakwaterowania należy zgłaszać najpóźniej na dzień przed planowanym przyjazdem/wyjazdem.
 12. Wcześniejsze wykwaterowanie nie jest jednoznaczne ze zwrotem kosztu za niewykorzystany nocleg.
 13. Pozostawienie rzeczy w pokoju po godzinie 11:00 może spowodować naliczenie dodatkowej opłaty.
 14. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 PLN.
 15. Na terenie całego obiektu obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22:00-7:00.
 16. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.
 17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia sprzętu, wynikające z jego lub odwiedzających go osób, świadomej i celowej ingerencji. Za wszelkie zniszczenia w obiekcie odpowiada Gość - osoba rezerwująca. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody.
 18. Apartamenty Alexa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie ich w recepcji obiektu.
 19. Gość ma prawo zgłosić reklamację w formie pisemnej w recepcji obiektu lub drogą mailową na adres apartamentyalexa.kutno@gmail.com  Zgłoszenie powinno obejmować pełny opis sytuacji/ zdarzenia oraz powinno zawierać dane zgłaszającego, datę oraz godzinę. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody, prądu lub gazu.
 20. Obiekt zastrzega sobie 30 dni na rozpatrzenie reklamacji i kontakt z Gościem w celu przekazania informacji drogą mailową, pisemną bądź telefoniczną.
 21. Opłata dodatkowa za utratę lub brak zwrotu klucza zostaje automatycznie naliczona w kwocie 50 PLN.
 22. Apartamenty Alexa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, rzeczy i przedmiotów wartościowych czy też przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 23. Parking przy obiekcie jest niestrzeżony i wolny od opłat.
 24. Apartamenty Alexa nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa wraz z jego zawartością.
 25. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi oraz ewentualne zniszczenia.
 26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez 14 dni, a następnie zniszczone / przekazane na cele charytatywne / oddane do użytku publicznego.
 27. Cena apartamentu obejmuje opłaty za wszystkie media, pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby)  oraz sprzątanie końcowe. Gość może zamówić dodatkowo płatne sprzątanie oraz wymianę pościeli i ręczników.
 28. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest: Villa Hubertus,  Malina 46 , 99-300 Kutno, NIP 7751144447, REGON 610115350

 

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy (Apartamenty Alexa dalej: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Villa Hubertus wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 7751144447 (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu:
  1. udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników,
  2. przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online,
  3. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  4. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora,
  5. realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.
 8. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.
 9. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania, ponieważ nie został ustalony standard wymiany takich danych pomiędzy obiektami hotelowymi.
 10. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres apartamentyalexa.kutno@gmail.com
 12. Każdy użytkownik serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach,
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.
Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja